Çevre Hizmetleri

 

SU : Bölgemizde, katılımcılarımıza şebeke ile dağıtılan kullanma suyu sınırımıza yaklaşık iki km uzaklıkta açılan üç adet derin yeraltı su kuyusundan sağlanmaktadır. Sondaj derinlikleri 150 metre olup 60 metreden su alınmaktadır. Mevcutta kullanılan iki adet kuyumuzun günlük toplam kapasitesi ise 3240 m³'tür. Kuyulardan çekilen kullanma suları 250 m³ kapasiteli terfi deposundan, önce 1.000 m³ kapasiteli I.Etap su deposuna buradan da 2.000 m³ kapasiteli II.Etap su deposundan klorlanarak şebeke ile 3-5 bar basınçta katılımcılarımıza dağıtımı yapılmaktadır.

Suyun klorlanması sıvı klor sistemiyle otomatik olarak yapılmakta ve suyun kalitesi belli periyotlarla alınan su numuneleriyle kontrol edilmektedir. 

ATIKSU :  Bölgemizde oluşan atıksular; cazibe ile atıksu hatlarından toplanarak Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaşmaktadır. Nihai projesi 2000 m³/gün kapasiteli olan Membran Biyoreaktör Sistemli Atıksu Arıtma Tesisi’nin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje onayı alınmış olup, öncelikli olarak 1000 m³/gün kapasiteli 1. Etabının inşaatı yapılmış ve 2017 yılının Ağustos ayı itibari ile de Tesis işletmeye alınmıştır.

Katılımcılarımızın Bölge  atıksu altyapı sistemine bağlantılarının yapılabilmesi için başvuruda bulunmalarına takiben evsel nitelikli atıksular için Kanal Bağlantı İzni veya endüstriyel atıksular için atıksu altyapı standartlarına uygunluğu tespit edilmesi veya sağlanması koşulu ile Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi düzenlenir. Kanal Bağlantı İzin Belgesi başvuru formu aşağıda yer almaktadır.

Kanal Bağlantı İzni Başvuru Formu

YAĞMUR SUYU :Yağmur suyu hatlarından  HDPE koruge borularla toplanan yağmur suları "Derivasyon Kanalına" verilmektedir.

KATI ATIK : Bölgemizde yer alan firmaların evsel nitelikli katı atıkları Torbalı Belediyesi tarafından toplanmaktadır. Geri kazanılabilir nitelikli atıklar üretici firmalar tarafından geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.

TEHLİKELİ ATIKLAR : Tehlikeli atıklar, Katılımcı firmalar tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ : Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Bölgemizin refüj ve tüm yeşil alanlarında ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgemizdeki ağaçların; bakım, budama ve ilaçlama işleri Bölgemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.