Çevre Hizmetleri

 

SU : Bölgemizde Katılımcılarımıza dağıtılan kullanma suyu açılan kuyulardan temin edilmekte olup,1.000 m3'lük su deposunda depolanmakta ve 4-6 bar basınçta Bölgeye dağıtımı yapılmaktadır. Suyun klorlanması sıvı klor sistemiyle otomatik olarak yapılmakta ve suyun kalitesi belli periyotlarla alınan su numuneleriyle kontrol edilmektedir.

ATIKSU : Atıksu Arıtma Tesisimiz projelendirme aşamasında olup,belli bir seviyede Katılımcımızın inşaatlarını tamamlayıp, faaliyete geçmeleri sonucu  toplam atıksuyun  istenilen miktara ulaşmasıyla öncelikle pilot arıtma tesisi ardından kapasite artışına yaklaşırken Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanıp devreye alınacaktır. 
Atıksu Arıtma Tesisimiz devreye alındığında arıtma geri dönüşüm hattı kullanımına geçilecek olup yeşil sahaların sulanması vb. alanlarda kullanılabilecektir. Arıtılmış su kullanarak kullanım suyu miktarımızı azaltılıp böylece doğal su kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olunacak ve aynı zamanda Katılımcılarımızın kullanım suyu maliyetleri düşürülmesi sağlanacaktır.

Katılımcılarımızın İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusu sırasında Bölge  atıksu altyapı sistemine bağlantılarının yapılabilmesi için başvuruda bulunmalarına takiben evsel nitelikli atıksular için Kanal Bağlantı İzni veya endüstriyel atıksular için atıksu altyapı standartlarına uygunluğu tespit edilmesi veya sağlanması koşulu ile Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi düzenlenir.

YAĞMUR SUYU :Yağmur suyu hatlarından  HDPE koruge borularla toplanan yağmur suları Derivasyon Kanalına verilmektedir.

KATI ATIK : Bölgemizde Firmaların evsel nitelikli katı atıkları Torbalı Belediyesi tarafından toplanmaktadır. Geri kazanılabilir nitelikli atıklar üretici firmalar tarafından geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.

TEHLİKELİ ATIKLAR : Tehlikeli atıklar üreten Firmalar tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ : Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Bölgemizin refüj ve tüm yeşil alanlarında ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgemizdeki ağaçların; bakım, budama ve ilaçlama işleri Bölgemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.