Politikalarımız

Image

Kalite Politikamız

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak, Bölgemizdeki sanayinin gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla faaliyet göstermekteyiz.
 • Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerinin ilgili ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştireceğiz ve gözden geçireceğiz,
 • Bölgemizde meydana gelebilecek çevresel kirliliklerin kaynağında önlenmesi için gerekli kontrolleri ve çalışmaları yürüterek çevresel performansı sürekli iyileştireceğiz,
 • Gerek kendi faaliyetlerimiz gerekse katılımcılarımızın faaliyetleri esnasında oluşabilecek ve kontrol altında tutabileceğimiz iş sağlığı ve güvenliği risklerinin en aza indirilmesi ile yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeye çalışacağız,
 • Yürüttüğümüz çalışmalar açısından tabi olduğumuz çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve diğer yasal mevzuat şartlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların belirlediği şartlara uyacağız,
 • Çevreye ve insana duyduğumuz saygı sebebiyle su kaynaklarının verimli kullanımı ve doğal kaynakların korunması adına çalışmalar yürüteceğiz,
 • Çalışanların mesleki gelişimini desteklemek amacıyla olanaklar sunacağız,
 • Katılımcı memnuniyetini sağlamak amacıyla bizden beklenenin fazlasını sunmayı hedefleyerek ve hızlı hizmet vererek sürekli bu hizmetin geliştirilmesini sağlayacağız, sunduğumuz sosyal hizmetleri çeşitlendirerek geliştireceğiz,
 • Çalışanlarımız ve katılımcılarımız için çevresel sürdürülebilirlik iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimi açısından bilinç oluşturacağız ve sürekli geliştireceğiz,
 • Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla genç nesillerimiz için yatırımlarda bulunacağız.

Sürdürülebilirlik ve Çevre Polikası

 • Çevresel etkilerin ve risklerin belirlenerek bu konuda aksiyonlar oluşturulması
 • Tüm çalışanların doğal kaynakları etkili ve verimli kullanmasını sağlamak
 • Çevresel tüm yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamak
 • Çevre konusunda çalışan bilinci geliştirmek
 • Sanayicilere çevre konusunda bilgilendirmeler yapmak ve bu konuda ödüllendirme sistemleri uygulamak
 • Bölgedeki atıkların etkili bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak
 • Sosyal sorumluluk ve toplumsal projelerin içerisinde yer almak

İnsan Kaynakları Politikası

 • Kurumumuzun hedeflediği amaçlara ulaşacak yetkin, insani değerlere sahip, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikteki çalışanların istihdam edilmesini sağlamak
 • Çalışanların performanslarının değerlendirilerek sürekli gelişimini sağlamak
 • Kuruma katkıda bulunacak çalışmaların özendirilmesini sağlayarak, ödüllendirmek.
 • Tüm çalışanlara gelişimlerini sağlayacak ve kuruma katkıda bulunacak şekilde eğitimler düzenlemek
 • Çalışanların gelişimini sağlayacak fırsatlar yaratmak

Finans Politikası

 • Güvenilir sistemler kurarak tek düzen hesap planına ve temel muhasebe ilkelerine uygun kayıtlar tutar,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken beyanname ve mali tabloların zamanında verilmesini sağlar,
 • Tüm kayıtlarını denetleterek hazırlattığı raporu ve mali tablolarını Genel Kurul’a sunar,
 • Stratejik hedefler doğrultusunda bütçe hazırlanması için sistemler kurar,
 • Genel Kurul onayından geçen bütçenin etkili takip edilmesini sağlayarak harcamaları kontrol altında tutar,
 • Etkili finansal raporlama sistemi kullanır.
 • Tahsilatlarını zamanında yapar,
 • Finansal riskleri analiz eder ve gerekli önlemleri alır,
 • Satın alma sürecinde uygun tedarikçi temini ile kaliteli ve uygun maliyetli ürün ve hizmet alımını sağlar,
 • Çalışanların tasarruf bilincinde olmasını teşvik eder.

Enerji Politikası

 • Bölgemizde bulunan işletmelerde enerji verimliliğini arttırmak için etüt ve ölçümler yapmak,
 • Yapılan ölçümler doğrultusunda raporlar hazırlanmak ve enerjiyi verimli kullanmaları konusunda firmaları bilgilendirilmek,
 • Enerjinin etkin kullanılmasını sağlamak,
 • Enerji israfını önlemek,
 • Enerji maliyetlerini azaltmak,
 • Sanayicilerimizi Enerji Verimliliği konusunda bilinçlendirmek adına her yıl “ Sanayide Enerji Verimliliği” adı altında seminer ve eğitimler düzenlemek,
 • Enerji verimliği fuarlarına katılım sağlanmak,