İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi

Bölge Tarihi

1 Temmuz 1999 yılında ilk kuruluş çalışmalarına başlanmış olan İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi, 25 Nisan 2002 yılında 203 Sicil No’su ile Tüzel Kişilik kazanarak Kuruluşunu tamamlamıştır.

Kurucu Kuruluşlar; Ege Bölgesi Sanayi Odası (%70), Yatırım İzleme ve Koordinasyonu Başkanlığı (%14), Torbalı Belediyesi (%8) ve Torbalı Ticaret Odası’ndan (%8) oluşmaktadır.

Bölgemiz 130 hektar olarak planlanmış olup, 95 hektar (954.036,05 m2) olarak belirlenen I.ETAP alanında tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış ve Katılımcı Firmalarımız yatırımlarına başlamışlardır. I.ETAP alanımızın 575.231,17 m2’lik sanayi alanında değişik büyüklüklerde toplam 69 adet sanayi parseli bulunmaktadır. 35 hektar olarak belirlenen II.ETAP alanımızın imar planı ve altyapı proje çalışmaları devam etmekte olup parsel düzenleme ve hafriyat çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır.

Bölgemizin toplam alan dağılımı; 755.672 m2 sanayi parselleri, 23.195 m2 İdari ve Sosyal Tesis Alanı, 28.134 m2 Arıtma Tesisi Alanı, 31.805 m2 Teknik Altyapı Alanı, 151.035 m2 yollar ve otoparklar, 20.455 m2 Spor Tesisleri ve Yeşil Alanlar ve 284.242 m2 Sağlık Koruma Alanı bulunmaktadır.

Vizyonumuz

Sanayicilerimizin kendilerini farklı hissedecekleri, ulusal ve uluslararası platformda marka değeri yüksek sanayi bölgesi olmaktır.

Misyonumuz

Çevre ve topluma duyarlı, sanayileşmenin belli bir sistem dahilinde yasal mevzuatlara uygun bir şekilde ve sanayicinin ihtiyacı olan kaynaklara sürekli ve ekonomik şartlarla ulaşımını sağlayarak rekabetçi üretimi desteklemektir.

İlke ve Değerlerimiz

Sanayici odaklılık
İnsan ve çevreye duyarlılık
Sosyal sorumluluk
Adil ve dürüst davranmak
Kaliteli ve ekonomik hizmet
Yenilikçi bakış açısı

Politikalarımız

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak, Bölgemizdeki sanayinin gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla faaliyet göstermekteyiz.

Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerinin ilgili ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştireceğiz ve gözden geçireceğiz,

Bölgemizde meydana gelebilecek çevresel kirliliklerin kaynağında önlenmesi için gerekli kontrolleri ve çalışmaları yürüterek çevresel performansı sürekli iyileştireceğiz,

Gerek kendi faaliyetlerimiz gerekse katılımcılarımızın faaliyetleri esnasında oluşabilecek ve kontrol altında tutabileceğimiz iş sağlığı ve güvenliği risklerinin en aza indirilmesi ile yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeye çalışacağız,

Yürüttüğümüz çalışmalar açısından tabi olduğumuz çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve diğer yasal mevzuat şartlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların belirlediği şartlara uyacağız,

Çevreye ve insana duyduğumuz saygı sebebiyle su kaynaklarının verimli kullanımı ve doğal kaynakların korunması adına çalışmalar yürüteceğiz,

Çalışanların mesleki gelişimini desteklemek amacıyla olanaklar sunacağız,

Katılımcı memnuniyetini sağlamak amacıyla bizden beklenenin fazlasını sunmayı hedefleyerek ve hızlı hizmet vererek sürekli bu hizmetin geliştirilmesini sağlayacağız, sunduğumuz sosyal hizmetleri çeşitlendirerek geliştireceğiz,

Çalışanlarımız ve katılımcılarımız için çevresel sürdürülebilirlik iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimi açısından bilinç oluşturacağız ve sürekli geliştireceğiz,

Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla genç nesillerimiz için yatırımlarda bulunacağız.

 • Çevresel etkilerin ve risklerin belirlenerek bu konuda aksiyonlar oluşturulması
 • Tüm çalışanların doğal kaynakları etkili ve verimli kullanmasını sağlamak
 • Çevresel tüm yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamak
 • Çevre konusunda çalışan bilinci geliştirmek
 • Sanayicilere çevre konusunda bilgilendirmeler yapmak ve bu konuda ödüllendirme sistemleri uygulamak
 • Bölgedeki atıkların etkili bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak
 • Sosyal sorumluluk ve toplumsal projelerin içerisinde yer almak
 • Kurumumuzun hedeflediği amaçlara ulaşacak yetkin, insani değerlere sahip, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikteki çalışanların istihdam edilmesini sağlamak
 • Çalışanların performanslarının değerlendirilerek sürekli gelişimini sağlamak
 • Kuruma katkıda bulunacak çalışmaların özendirilmesini sağlayarak, ödüllendirmek.
 • Tüm çalışanlara gelişimlerini sağlayacak ve kuruma katkıda bulunacak şekilde eğitimler düzenlemek
 • Çalışanların gelişimini sağlayacak fırsatlar yaratmak
 • Bölgemizde bulunan işletmelerde enerji verimliliğini arttırmak için etüt ve ölçümler yapmak,
 • Yapılan ölçümler doğrultusunda raporlar hazırlanmak ve enerjiyi verimli kullanmaları konusunda firmaları bilgilendirilmek,
 • Enerjinin etkin kullanılmasını sağlamak,
 • Enerji israfını önlemek,
 • Enerji maliyetlerini azaltmak,
 • Sanayicilerimizi Enerji Verimliliği konusunda bilinçlendirmek adına her yıl “Sanayide Enerji Verimliliği” adı altında seminer ve eğitimler düzenlemek,
 • Enerji verimliği fuarlarına katılım sağlanmak
 • Güvenilir sistemler kurarak tek düzen hesap planına ve temel muhasebe ilkelerine uygun kayıtlar tutar,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken beyanname ve mali tabloların zamanında verilmesini sağlar,
 • Tüm kayıtlarını denetleterek hazırlattığı raporu ve mali tablolarını Genel Kurul’a sunar,
 • Stratejik hedefler doğrultusunda bütçe hazırlanması için sistemler kurar,
 • Genel Kurul onayından geçen bütçenin etkili takip edilmesini sağlayarak harcamaları kontrol altında tutar,
 • Etkili finansal raporlama sistemi kullanır.
 • Tahsilatlarını zamanında yapar,
 • Finansal riskleri analiz eder ve gerekli önlemleri alır,
 • Satın alma sürecinde uygun tedarikçi temini ile kaliteli ve uygun maliyetli ürün ve hizmet alımını sağlar,
 • Çalışanların tasarruf bilincinde olmasını teşvik eder.
 •