Çevre Hizmetimiz

Su: Bölgemizde, katılımcılarımıza şebeke ile dağıtılan kullanma suyu sınırımıza yaklaşık iki km uzaklıkta açılan üç adet derin yeraltı su kuyusundan sağlanmaktadır. Sondaj derinlikleri 150 metre olup 60 metreden su alınmaktadır. Mevcutta kullanılan iki adet kuyumuzun günlük toplam kapasitesi ise 3240 m³’tür. Kuyulardan çekilen kullanma suları 250 m³ kapasiteli terfi deposundan, önce 1.000 m³ kapasiteli I.Etap su deposuna buradan da 2.000 m³ kapasiteli II.Etap su deposundan klorlanarak şebeke ile 3-5 bar basınçta katılımcılarımıza dağıtımı yapılmaktadır.

Atıksu: Bölgemizde oluşan atıksular; cazibe ile atıksu hatlarından toplanarak Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaşmaktadır. Nihai projesi 2000 m³/gün kapasiteli olan Membran Biyoreaktör Sistemli Atıksu Arıtma Tesisi’nin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje onayı alınmış olup, öncelikli olarak 1000 m³/gün kapasiteli 1. Etabının inşaatı yapılmış ve 2017 yılının Ağustos ayı itibari ile de Tesis işletmeye alınmıştır.

Yağmursuyu: Yağmur suyu hatlarından HDPE koruge borularla toplanan yağmur suları “Derivasyon Kanalına” verilmektedir.

Katı Atık: Bölgemizde yer alan firmaların evsel nitelikli katı atıkları Torbalı Belediyesi tarafından toplanmaktadır. Geri kazanılabilir nitelikli atıklar üretici firmalar tarafından geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.

Tehlikeli Atıklar: Tehlikeli atıklar, Katılımcı firmalar tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Çevre Düzenlemesi: Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Bölgemizin refüj ve tüm yeşil alanlarında ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgemizdeki ağaçların; bakım, budama ve ilaçlama işleri Bölgemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Lisansız Elektrik üretimi

DİĞER HİZMETLERİMİZ

İPOSB Elektrik Hizmeti

Elektrik Hizmetimiz

Telekom Hizmetimiz

Doğalgaz Hizmetimiz

İtfaiye Hizmetimiz