Elektrik Hizmetimiz

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi; onaylı sınırları içerisinde 49 yıl süreyle OSB elektrik dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01/07/2010 tarih ve 2623-3 sayılı kararı ile OSB Dağıtım Lisansı almıştır.

Bölgemizde elektrik enerjisi, onaylı sınırlarımız içerisinde yer alan TEİAŞ 154 kV Pancar OSB TM’nin OG barasından Bölge Müdürlüğümüz adına tahsis edilen PANCAR OSB-1 ve PANCAR OSB-2 fiderlerinden temin edilmektedir.

Bölgemiz elektrik dağıtım altyapısı ile ilgili olarak, katılımcılarımızın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 1(bir) adet ana dağıtım merkezi olmak üzere toplamda 16(on altı) adet enerji dağıtım merkezi bulunmaktadır.

Dağıtım merkezleri arası 3x(1×240/25mm²) XLPE yer altı kablosu kullanılmıştır. Enerji kullanımının sürekliliği için her bir dağıtım merkezimiz en az iki girişli ve ring sisteminden oluşmaktadır. Katılımcı parsel sınırına kadar, istenilen güçte enerji talebi Bölgemiz tarafından sağlanmaktadır.

İPOSB Elektrik Hizmeti

Lisansız Elektrik üretimi

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Telekom Hizmetimiz

Doğalgaz Hizmetimiz

Çevre Hizmetimiz

İtfaiye Hizmetimiz