Elektrik Hizmetimiz

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi; onaylı sınırları içerisinde 49 yıl süreyle OSB elektrik dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01/07/2010 tarih ve 2623-3 sayılı kararı ile OSB Dağıtım Lisansı almıştır.

Bölgemizde elektrik enerjisi, onaylı sınırlarımız içerisinde yer alan TEİAŞ 154 kV Pancar OSB TM’nin OG barasından Bölge Müdürlüğümüz adına tahsis edilen PANCAR OSB-1 ve PANCAR OSB-2 fiderlerinden temin edilmektedir.

Bölgemiz elektrik dağıtım altyapısı ile ilgili olarak, katılımcılarımızın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 1(bir) adet ana dağıtım merkezi olmak üzere toplamda 16(on altı) adet enerji dağıtım merkezi bulunmaktadır.

Dağıtım merkezleri arası 3x(1×240/25mm²) XLPE yer altı kablosu kullanılmıştır. Enerji kullanımının sürekliliği için her bir dağıtım merkezimiz en az iki girişli ve ring sisteminden oluşmaktadır. Katılımcı parsel sınırına kadar, istenilen güçte enerji talebi Bölgemiz tarafından sağlanmaktadır.

İPOSB Elektrik Hizmeti
İPOSB Elektrik Hizmeti

Telekomünikasyon

İletişim hatları tüm Bölge içerisinde tamamlanmış olup, her katılımcımızın parseline kadar ulaşmaktadır. İnternet ve telefon hizmetleri ile ilgili kurumlara başvuran katılımcılarımıza gerekli bağlantıları yapılmaktadır.

Doğalgaz

Doğalgaz arzı; yüksek basınç doğalgaz çelik boru iletim hattı, mevcut kapasitesi 43.500 m³/h olan yüksek basınç RMS/A doğalgaz istasyonu ve 45.000 m³/h kurulu kapasiteye sahip İPOSB MS/B doğalgaz ölçüm istasyonlarının imalatlarının tamamlanması ile beraber 2012 Mayıs ayından itibaren sağlanmaya başlanmıştır. İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi ortak yatırımı ile yaklaşık olarak 7.150 metre yeraltı 12’’ yüksek basınç doğalgaz çelik boru iletim hattı ve yüksek basınç RMS/A doğalgaz istasyonu imalatları tamamlanarak işletmeye alınmıştır. RMS/A istasyonunun işletmesi İzmir Doğalgaz Dağıtım ve Taahhüt A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Bölgemiz içerisinde faturalama ve ölçüm amacıyla kurulu bulunan bir adet 45.000 m³/h kapasiteli MS/B doğalgaz ölçüm istasyonu ve üç adet 5.000 m³/h kapasiteli RS/B basınç düşürme istasyonları bulunmaktadır.

Katılımcılarımızın tesisleri içerisinde kullanacakları doğalgaz PE dağıtım hatları vasıtasıyla her parselin sınırları içerisine kadar döşenmiş olup ihtiyaç duyulan doğalgaz Bölgemiz tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılara ait doğalgaz istasyonları ve tesisatlarının bakım, periyodik kontrol, acil müdahale, sayaç okuma, proje kontrol-onay ve abonelik işlemleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

İPOSB Elektrik Hizmeti
İPOSB Elektrik Hizmeti

Çevre

Su: Bölgemizde, katılımcılarımıza şebeke ile dağıtılan kullanma suyu sınırımıza yaklaşık iki km uzaklıkta açılan üç adet derin yeraltı su kuyusundan sağlanmaktadır. Sondaj derinlikleri 150 metre olup 60 metreden su alınmaktadır. Mevcutta kullanılan iki adet kuyumuzun günlük toplam kapasitesi ise 3240 m³’tür. Kuyulardan çekilen kullanma suları 250 m³ kapasiteli terfi deposundan, önce 1.000 m³ kapasiteli I.Etap su deposuna buradan da 2.000 m³ kapasiteli II.Etap su deposundan klorlanarak şebeke ile 3-5 bar basınçta katılımcılarımıza dağıtımı yapılmaktadır.

Atıksu: Bölgemizde oluşan atıksular; cazibe ile atıksu hatlarından toplanarak Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaşmaktadır. Nihai projesi 2000 m³/gün kapasiteli olan Membran Biyoreaktör Sistemli Atıksu Arıtma Tesisi’nin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje onayı alınmış olup, öncelikli olarak 1000 m³/gün kapasiteli 1. Etabının inşaatı yapılmış ve 2017 yılının Ağustos ayı itibari ile de Tesis işletmeye alınmıştır.

Yağmursuyu: Yağmur suyu hatlarından HDPE koruge borularla toplanan yağmur suları “Derivasyon Kanalına” verilmektedir.

Katı Atık: Bölgemizde yer alan firmaların evsel nitelikli katı atıkları Torbalı Belediyesi tarafından toplanmaktadır. Geri kazanılabilir nitelikli atıklar üretici firmalar tarafından geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.

Tehlikeli Atıklar: Tehlikeli atıklar, Katılımcı firmalar tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Çevre Düzenlemesi: Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Bölgemizin refüj ve tüm yeşil alanlarında ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgemizdeki ağaçların; bakım, budama ve ilaçlama işleri Bölgemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

İtfaiye

Bölgemize 2013 yılında bir itfaiye aracı temin edilmiş olup biriminde görevlendirilen personelimize araç kullanımı ve temel yangın eğitimi verilmiştir. İtfaiye birimimiz Bölgemiz içerisinde meydana gelebilecek yangınlarda en yakın Belediye itfaiye araçlarının mahalline gelinceye kadar geçen sürede ilk müdahaleyi yapmak amacıyla hizmet vermektedir.

İtfaiye aracı üzerinde 6.000 litre su tankı,500 litre köpük tankı ve 125 kg kuru kimyevi toz tankı bulunmakla birlikte,yangının büyüklük ve çeşidine göre araç üzerinde bulunan çatı monitörü,alçak basınç hortum çıkışları ve yüksek basınç çıkrığı ile müdahale edilebilmektedir. Bölgemiz genelinde yangın hidrant tesisatı hattı bulunmakta olup acil durumlarda belli noktalardan su dolumu yapabilme imkanı bulunmaktadır.

İPOSB Elektrik Hizmeti