SANAYİCİLERE ENERJİ VERİMLİ MOTORLARI TEŞVİK EDECEK HİBE DESTEK PROJESİ BAŞLIYOR

Üretim maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan enerji maliyetleri, özellikle ömrünü tamamlamış düşük verimli elektrik motorların daha ileri teknoloji ve daha verimli yeni motorlarla değiştirilmesi ile üretim maliyetlerinde önemli ölçüde bir düşüş yakalamak amacıyla, Sanayi Bakanlığımız, KOSGEB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu altında Enerji Verimli Motorları Teşvik Edici Proje TEVMOT (Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi) ile HİBE desteği başlıyor. Bu kapsamda Bakanlık 7 ildeki 7 OSB’de pilot projeyi başlatacaktır. Söz konusu TEVMOT projesi Gebze, İzmir-Kemalpaşa, Antalya, Uşak, Adana-Hacı Sabancı, Bursa ve Ankara Sanayi Odası 1. OSB’lerini kapsayacaktır.

İlk aşamada konunun uzmanı danışmanlardan oluşan bir ekibin belirlenen pilot bölgelerdeki tesislerin detaylı enerji etüdünün yapılarak verimsizliğin tespit edilmesi ve çözümünün söz konusu tesisteki elektrik motorlarının dönüşümü olması durumunda sanayicilerimize söz konusu yatırımın %60‘ı hibe olarak verilecek olup eğer alınacak yeni motorlar “Yerli Malı” belgesine sahip ise bu hibe oranı %75 olarak uygulanacaktır.

Başlatılacak olan bu projenin takibi ve daha detaylı bilgi için http://www.tevmot.org  adresinden veya Sanayi Bakanlığımızın web sitesinden takip edilmesi faydalı olacaktır.

Diğer Haberler