TÜBİTAK her yıl duyurduğu teklif çağrıları ile ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı “Araştırma-Teknoloji Geliştirme ve Yenilikçilik” faaliyetlerini desteklemeyi hedeflemektedir.

Destek Programları kapsamında,

  • 1501-2020-2 “Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020/2 Çağrı Duyurusu”
  • 1507-2020-2 “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020/2 Çağrı Duyurusu”

2020 yılının ikinci çağrıları yayımlanmıştır.

Ön kayıt için son başvuru tarihi 28 Ağustos 2020 olup, konuya ilişkin bilgi notu aşağıda yer almaktadır.

Diğer Haberler